Ris och ros till de nya beteskraven

Facebook Twitter Gmail Outlook Print Igår presenterades de slutliga ändringarna i betesföreskriften för nötkreatur. Efter en ovanligt kort remisstid har Jordbruksverket tagit till sig av den kritik som riktats mot ett av förslagen på ändrade regler inom djurhållningen för lantbrukets djur. Kritiken gällde att Jordbruksverket ändrat lydelsen så att kravet på bete för mjölkkor under vissa … Fortsätt läsa Ris och ros till de nya beteskraven