Djurförsöksetisk nämnd avslår ansökan att hålla mjölkkor inne på sommaren

Nyttan av att undanhålla 2 500 mjölkkor möjligheten till bete sommartid överstiger inte lidandet för korna. Därför avslår Göteborgs djurförsöksetiska nämnd pilotprojektet ”Djurvälfärd 365”.