Här tar regeringen emot kattkraven

Idag överlämnade Djurskyddet Sverige nästan 40 000 namnunderskrifter, som kräver bättre skydd för katter i nya djurskyddslagen, till regeringen. Alla katter behöver mat, värme och omvårdnad. Därför kräver Djurskyddet Sverige obligatorisk...
Läs hela artikeln »

annaherland-3

Hennes forskning leder till färre försöksdjur

Forskning är viktigt. Att djur skyddas från lidande är nödvändigt. Det är grundtanken i stiftelsen Forska Utan Djurförsöks... Läs hela »
tuffe2 när han just kommit till djurhemmet

Ingen ny djurskyddslag i år

Den nya djurskyddslagen skjuts fram. Igen. Propositionen från regeringen kommer tidigast år 2017. ”Djupt oroande och tyvärr väntat”, säger Djurskyddet Sveriges... Läs hela »
Timber Wolf (Canis lupus) - square crop

Åtal är väckt mot djurpark

Upprörda människor har hört av sig till Djurskyddet Sverige efter att bevismaterialet som ska användas i rättegången mot Kolmårdens... Läs hela »
Glad får

Vi kan förbättra för djuren

Vi är många som jobbar för bättre djurskydd. Vi kan göra skillnad. Det blev så tydligt efter Eurogroup... Läs hela »
Åsa Glad Almedal

Hiss och diss i Almedalen

Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt summerar årets politikervecka i Almedalen.   Efter fyra intensiva dagar i det politiska påverkansarbetets absoluta... Läs hela »