Delade meningar kring de frivilliga kontrollprogrammen

Sverige har frivilliga kontrollprogram för djuromsorg. Meningarna om dem skriftar. För att förstå diskussionen måste vi börja med begreppet ”djurvälfärd”, säger Frida Lundmark, doktor i husdjursvetenskap. Ett kontrollprogram innebär att...
Läs hela artikeln »

lotta berg beskuren

”En bra djurhållning i praktiken är viktigast”

Det finns frivilliga kontrollprogram för djuromsorg som har höjt djurvälfärden. Men får vi nya där de djurskyddsmässiga nackdelarna... Läs hela »
Mindre kullar skulle göra att fler kultingar överlevde.

Stor kritik mot rutinmässig fixering

Kritiken mot Sveriges Grisföretagares ansökan till kontrollprogram har varit stor. Just nu har grisföretagarna dragit tillbaka ansökan för... Läs hela »
Kycklingstall

Privata aktörer och komplexa regler

Mer komplexa regelverk. Olika nivåer för olika djurhållare. Allt mindre transparens gentemot konsumenterna. Det finns flera farhågor kring... Läs hela »
Chef Trafikledning Bengt Olsson. Informatörskonferens i Kolården.

Trafikverket: Krockar på tågsidan märks inte alltid

Förra veckan polisanmälde Djurskyddet Nordostskåne Trafikverket för brott mot jaktförordningen. ”Det är inte säkert att alla olyckor upptäcks... Läs hela »
Red Fox Running in Snow

Agria sponsrar inte längre Räv-SM

Efter kraftfull kritik drar djurförsäkringsbolaget Agria tillbaka sin sponsring av stövarnas jaktprov på Räv-SM. – Det är bra... Läs hela »