Lantbrukets djur/häst/

Ingen sänkning av betestiden för kor

Minimitiden för bete föreslås inte sänkas i Jordbruksverkets förslag på ändrade regler inom djurhållningen för lantbrukets djur. – Jag är positivt  överraskad, säger Emma Brunberg, sakkunnig på Djurskyddet Sverige. Betesreglerna... Läs mer »

Ärligt intresse från departementet

Om branschorganisationerna bakom svensk ägg- och köttproduktion får som de vill blir möjligheterna till avsteg från svensk djurskyddslagstiftning fler. Näringsdepartementet ska besluta i frågan. I går gjorde Djurskyddet och... Läs mer »

Få resultat till grisnäringens fördel

Experterna föll inte för trycket från grisnäringen. I fredags offentliggjordes rapporten som ska ligga till grund för Jordbruksverkets beslut om Svenska grisars framtid. – Jag hoppas att diskussionen om... Läs mer »

Nästa år väntas ödesomröstning om antibiotikan

I februari ska EU-parlamentet rösta om djur i köttindustrin fortsatt ska kunna få antibiotika rutinmässigt i sitt foder och vatten. Den internationella djurskyddsorganisationen Compassion in world farming har startat... Läs mer »

Om kossan själv får välja

TEMA BETE: Då betar hon i timtals, har bra utsikt, en skön liggplats och hänger med sina bästa kompisar. Vi pratade med Jenny Loberg lektor vid Sveriges lantbruksuniversitet som... Läs mer »

Så tycker partierna om betet

TEMA BETE: Tidningen Djurskyddet har frågat riksdagsledamötena i Jordbruksutskottet vad de tycker om dagens beteskrav för kor i lösdriftsstallar och vilka förändringar de vill se. Socialdemokraterna, Matilda Ernkrans – Vi... Läs mer »

Betet viktigt för kornas hälsa

TEMA BETE: Kor som får komma ut på bete blir friskare och det gäller även kossor i moderna lösdriftsstallar. Och friskare kor ger lönsamhet för bonden. Detta visar veterinär... Läs mer »

Så vill bönderna förändra kravet på bete

TEMA BETE: Betet är för dyrt och bönderna kan inte konkurrera med kollegorna i EU. Minska antalet dagar som korna måste gå på bete tycker Lantbrukarnas Riksförbund. Slopa beteskravet... Läs mer »