Välkomna till Sveriges mest tillgängliga hundrastgård! »

I dag invigs Trummens hundrastgård i Växjö. En inkluderande mötesplats för många äldre och personer som använder rullstol, elstol och rollator.– Att ha en mötesplatsLäs mer »

Djurförsöksetisk nämnd avslår ansökan att hålla mjölkkor inne på sommaren

Nyttan av att undanhålla 2 500 mjölkkor möjligheten till bete sommartid överstiger inte lidandet för korna. Därför avslår Göteborgs djurförsöksetiska nämnd pilotprojektet "Djurvälfärd 365". Läs mer »

Omärkta danska katter blir var mans egendom

Danskt bakslag för katterna. Nyligen antog Danmark en ny lag för katter. Men det blev inte förslaget om krav på obligatorisk id-märkning som gick igenom.Läs mer »

Två djurskyddsrepresentanter om uppdraget i de regionala djurförsöksetiska nämnderna: ”Vi behöver få in mer kunskap”

Uppdraget att sitta i en djurförsöksetisk nämnd är krävande. Inte sällan tärande. – Du känner att det är ditt ansvar att försöka påverka hur allaLäs mer »

”Vill regeringen vara ett föregångsland inom alternativa metoder till djurförsök måste den skjuta till medel”

I dag debatteras och klubbas regeringens forskningspolitik för de kommande fyra åren av riksdagen. Djurförsöken fick ett eget delkapitel i förslaget. Bra att frågan lyftsLäs mer »

Färre fysiska djurskyddskontroller under 2020

Länsstyrelsernas djurskyddskontrollverksamhet minskade förra året. Färre fysiska kontroller och fler administrativt handlagda ärenden blev en av pandemins konsekvenser. 19 450 kontrollinsatser, varav 8 185 fysiskaLäs mer »