Regeringen utvärderar länstyrelsens och Polismyndighetens uppgiftsfördelning – bland annat när djur omhändertas »

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera hur länsstyrelsernas och Polismyndighetens verksamhet enligt tillsynslagen fungerar gällande hundar som angriper människor. Statskontoret ska också utvärdera hur ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i... Läs mer »

Gårdarna i Växa Sveriges djurförsök där kor hålls inne hela sommaren levererar till mejerier

Gårdarna som ingår i Växa Sveriges försök kan inte leverera mjölkråvara till Arlas färsk- och dryckesmjölk, eller till några av Arlas ekologiska produkter, berättar Arla Sveriges presschef. Däremot kan... Läs mer »

Ny trend: Allt fler svenska böcker skildrar människans relation med djur

Djur och natur är ett tydligt återkommande tema i de senaste årens bokutgivning. Det skriver Kungliga biblioteket, KB, i en ny sammanställning. – Jag tror att många människor faktiskt... Läs mer »

Nu kan du söka efter kattägare i Jordbruksverkets register

Nu kan du söka efter ägare i kattregistret. Verkar katten vilsen och du undrar vem ägaren är? Skriv in kattens id-nummer i söktjänsten för Jordbruksverkets kattregister så kan du... Läs mer »

Legendariska veterinären Sue Dyson lanserar verktyg som avslöjar hästars smärta

Många hästar får kroniska problem eftersom de inte får hjälp i tid. Det säger Sue Dyson, legendarisk veterinär som tagit fram ett verktyg för att bedöma smärta hos hästar... Läs mer »

”Lovande förslag – kan förbättra för miljarder djur inom EU”

EU-kommissionens mål är att göra EU till världsledande inom djurvälfärd. Det visar ett utkast av en konsekvensanalysrapport som tagits fram inför översynen av EU:s djurskyddslagstiftning. ”Mycket lovande för de... Läs mer »