Svensk minknäring planeras vara helt avvecklad innan jul i år »

Regeringen har erbjudit alla svenska minkföretagare att dela på 180 miljoner kronor för frivillig avveckling av sin verksamhet med minkuppfödning för pälsproduktion. Avvecklingen ska ske 2024-2025. Enligt Svensk Minks... Läs mer »
Får tittar in i kameran

Förbud mot slakt utan bedövning kränker inte religionsfriheten

Alldeles nyss meddelade den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter att det förbud mot att slakta djur utan bedövning som införts i två belgiska regioner varken kränker religionsfriheten eller diskriminerar.... Läs mer »

Långt ifrån klart att vargens skyddsstatus kan sänkas i EU

Det senaste halvårets debatt har gett intrycket av att vargens skyddsstatus i EU snart kommer att sänkas. Men vägen dit är lång. Beslutet ligger just nu främst hos miljöministrarna.... Läs mer »

Den svenska jaktlagstiftningen ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå en ny jaktlag och jaktförordning. Syftet är att jaktlagstiftningen ska moderniseras, skriver regeringen. En del i utredningen gäller hur jakt på... Läs mer »

Fiskarnas väg till akvariet

Guppy. Kuliål. Neontetra. Fiskar i akvarier är bland de vanligaste sällskapsdjuren i svenska hushåll. Sett till antal är de förmodligen flest. Men var kommer fiskarna ifrån? Får de bättre... Läs mer »

Kan fondernas givare kräva att gåvan endast går till djurförsöksfri forskning?

De stora fonderna som finansierar forskning kring allvarliga sjukdomar har många givare. Kan fonderna tillmötesgå enskilda givares önskemål om att deras gåvor endast får gå till forskning med djurfria... Läs mer »