Korna som aldrig får gå ut

Tusentals kor får aldrig se skymten av någon hage. De står inne året om därför att mjölkbonden fått dispens från beteskravet.

När Jordbruksverket gjorde en översyn för tio år sedan var det mer än sextusen kor som aldrig kom ut på bete. Hur det ser ut idag vet man inte.
    – Vi får signaler om att vissa kommuner både ger och förlänger dispenser även om det är i strid mot regelverket, säger Gunnela Ståhle, vice ordförande i Djurskyddet Sverige.   

Jordbruksverket kan inte svara på hur många dispenser som finns idag.
– Djurskyddet Sverige har därför bett Jordbruksverket att göra en ny inventering, säger Gunnela Ståhle. 

Slipper beteskravet
I skrivande stund har Jordbruksverket inte beslutat om det blir några resurser eller inte, men säger sig vara positiva.

Beteskravet kom i samband med djurskyddslagen 1988. Då fanns det redan byggda ladugårdar som inte hade tillgång till betesmarker. De fick då dispens från beteskravet. Men även idag byggs det nya ladugårdar som inte kan uppfylla kravet på bete.
 – Det är inte vanligt men det förekommer, säger Gunnar Palmqvist, handläggare på Jordbruksverket.

    Orsaken till det är att tillgång till bete inte kontrolleras i den så kallade förprövningen. En förprövning görs av länsstyrelsen innan nya djurstallar byggs eller byggs om. Anledningen är att byggnaden ska kontrolleras så att den fyller djurskyddslagstiftningens krav på att exempelvis måtten på båsen är tillräckliga och ventilationen är anpassad till kornas behov.
– Att tillgången på bete inte kontrolleras i förprövningen är givetvis allvarligt.  Ladugårdar måste byggas rätt från början. Djuren måste kunna komma ut på bete!, säger Gunnela Ståhle.

Utvärderas
På uppdrag av regeringen utvärderar nu Jordbruksverket förprövningen för att eventuellt införa förändringar. Djurskyddet Sverige har varit en av instanserna som bidragit med synpunkter. I slutet av juni ska uppdraget vara klart.
– Det är för tidigt att nu svara på vad resultatet ska bli, säger Gunnar Palmqvist. Alla som vi varit i kontakt med tycker dock att betet är ett viktigt djurskyddskrav och många tycker att det även ska kunna kontrolleras att djuren kan gå på bete när man bygger nya stallar.