Snart lanseras Mini-REDE

Till årsskiftet lanserar Djurskyddet Sverige Mini-REDE som är ett djurinriktat värdegrundsmaterial för barn i förskolan.
– Det är viktigt att barn redan tidigt får lära sig utveckla sin empatiska förmåga, säger Helena Risinger från REDE.

REDE står för Respekt, Empati, Djur och Etik för barn i förskoleklass till årskurs fem. Projektet drivs av Djurskyddet Sverige. Målet är att utveckla barns empatiska förmåga och respektfulla synsätt gentemot djur och människor och är ett djurskyddsprojekt på lång sikt. Materialet är anpassat efter läroplanen.

I höst lanseras Mini-REDE för förskolebarn i åldrarna 1-5 år. Mini-REDE blir verklighet tack vare medel från Allmänna Arvsfonden.

– Ett REDE för förskolebarn har länge varit efterfrågat och det känns fantastiskt roligt att nu äntligen få göra slag i saken säger Sarah Vikslund, REDE.

Det är inte ovanligt att små barn plågar djur genom att bland annat kasta sten och sparka på till exempel igelkottar och fåglar.

En oroväckande trend, framför allt i storstadsregionerna, är att kriminella killgäng plågar djur, filmar händelsen med mobilkamera och skickar filmen vidare.

– Händelserna visar hur viktigt det är att barn redan tidigt får lära sig utveckla sin empati och respekt för levande varelser, säger Helena Risinger.

Under våren och sommaren har Sara Vikslund, Helena Risinger, pedagogen Dag Einarsson och Kerstin Malm, fil dr i etologi, arbetat fram tio empatiutvecklande övningar för Mini-REDE. Övningarna kommer först att testas av pilotförskolor över hela Sverige under hösten 2011.

– Det långsiktiga målet är att samtliga förskolebarn ska få möjlighet att använda Mini-REDE i Sverige, säger Sarah Vikslund.

Tidigare vetenskapliga rapporter visar att REDE-övningarna har empatiutvecklande effekt.

Också Mini-REDE kommer att utvärderas vetenskapligt.

– Det ska bli spännande att se om det blir ett lika framgångsrikt resultat, säger Helena Risinger.

Läs mer på www.rede.se

Foto: Camilla Larsson