Märkning av katt kan bli lag

Det ska bli obligatoriskt att ID-märka sin katt. Dessutom ska kattägare tvingas kastrera sin katt om den ska gå lös ute. Det föreslår regeringens utredare Eva Eriksson i det förslag till ny djurskyddslag som hon presenterar idag.

– Detta är en seger för de mer än hundratusen hemlösa katter som utsätts för ett långdraget lidande med svält, infektioner och skador. Det är också en seger för Djurskyddet Sverige som arbetat för obligatorisk märkning i decennier, säger Sven Stenson, ordförande i Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige drev 2007 en namninsamling där över 100 000 människor skrev på för en lag om obligatorisk märkning och registrering av katt. 
– Detta visar att det går att påverka i djurskyddsfrågor, även om det tar tid, säger Sven Stenson.

Utredningen föreslår även att det ska bli straffbart att överge ett djur.
– Vår förhoppning är nu att våra beslutsfattare går på utredarens linje. Med en id-märkning, krav på kastrering och förbud mot att överge djur kan bortsprungna katter lättare återföras till sin ägare och ägare som överger sin katt kan rättsligt ställas till svars, säger Sven Stenson.

I förslaget till ny djurskyddslag föreslår Eva Eriksson också att tidelag ska förbjudas liksom avel som medför lidande för djur. Hon föreslår också att det ska införas ett förbud mot att använda spö på hästar i syfte att driva dem framåt. Däremot anser hon att spöet ska få vara kvar i syfte att avvärja olyckor. Sjölejon och elefanter ska förbjudas på cirkus och djurskyddsbestämmelserna ska ses över för sällskapsdjur. Till exempel bör man bara få ha fåglar om de får möjlighet att flyga.

Utredaren lägger ett större ansvar på djurägarna och det ska bli tydliga sanktioner för den som inte följer lagen. Hon föreslår att grovt brott mot djurskyddslagen ska införas där straffskalan är fängelse i högst fyra år. 
– Det är viktigt att peka på att den som håller djuret har det totala ansvaret. Under de senaste åren har det funnits en tendens att skylla på andra att de inte kontrollerar att djuren mår bra, till exempel tillsynsmyndigheter, säger Eva Eriksson.

I lagen ska det också anges att djur har ett egenvärde oavsett vilken nytta som de har för människan. Med lidande avses i lagförslaget både psykiskt och fysiskt lidande, till exempel räknas alltså djurs ångest, rädsla och stress till lidande.