Namninsamling mot slakt utan bedövning

EU-kött som kommer från djur som slaktas utan bedövning ska tydligt ska märkas. Det tycker Djurskyddet Sverige som vill få ett stopp på djurplågeriet.  

Idag slaktas allt fler djur inom EU utan bedövning. Orsaken uppges vara efterfrågan från religiösa grupper, men slakten är mycket större än behovet hos religiöst motiverade konsumenter. Den verkliga orsaken är ekonomisk.
– Det blir billigare att slakta djuren utan bedövning än att ha kvar bedövningen som ett extra slaktmoment, säger Katarina Lingehag-Ekholm från Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse.

Slakt utan bedövning medför ett stort och helt onödigt lidande för djuren.
– Från det att halspulsåder skärs av tar det tre till fyra minuter innan djuret förlorar medvetandet. Djuren upplever då kraftig smärta, tilltagande syrebrist, extrem stress och ångest, säger Katarina Lingehag-Ekholm.

Även om sådan slakt är förbjuden i Sverige, importeras idag omärkt kött från obedövade djur till svenska butiker, skolmatsalar och restauranger.
– Vi vill att Jordbruksminister Eskil Erlandsson ska arbeta för en tvingande märkning för alla länder inom EU. Sverige ska agera för att nu gällande undantag i övriga EU-länder tas bort, och att slakt utan bedövning försvinner från hela den europeiska unionen, säger Åsa Hagelstedt.

Namninsamlingen som startade i slutet av september har hittills samlat nästan 6000 namn. Målet är att få in minst 10 000 namnunderskrifter till den första februari 2012 då de ska lämnas över till landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Skriv på namninsamlingen