Botox grymma baksida

Att spruta in botox för att släta ut rynkor och fylla läppar blir allt vanligare. Få känner till att varje tillverkningssats måste testas om det är giftigt och hundratusentals djur dör i de plågsamma testerna varje år. Det avslöjade Kalla Fakta igår.

Skönhetsbehandlingar med botox blir mer och mer etablerat. Marknadsföringen är aggressiv, användarna blir allt yngre och användningsområdena blir allt fler. Försäljningen har ökat med 42 procent de senaste tre åren. Men det finns en både okänd och grym baksida. Varje tillverkningssats testas upprepade gånger i djurförsök, för att se till att exakt rätt mängd används i produkterna. 

Testerna är bland de mest plågsamma djurförsök som förekommer. Hundratusentals djur går åt varje år och när användningen av botox ökar så ökar också antalet djur som används.
– Det finns all anledning att avstå från att använda botox tills djurfria testmetoder har ersatt de grymma djurtesterna, menar Karin Gabrielson Morton, sakkunnig i organisationen Forska Utan Djurförsök. 

Botoxtillverkaren Allergan har som första företag i världen fått en metod godkänd för att testa botox helt utan djurförsök. Deras celltest är bättre än djurtester på att bestämma produktens giftighet och ger därför säkrare produkter. Men testet är ännu bara godkänt i USA och Kanada. Produkter som säljs här i Europa djurtestas fortfarande.

Organisationen Forska Utan Djurförsöks förhoppning är att konkurrerande botoxtillverkare nu ska öka ambitionen att få fram egna djurfria testmetoder. Eftersom produkterna från olika tillverkare skiljer sig åt måste varje företag själva utveckla eller anpassa testmetoderna för att passa sina produkter.

Vill du protestera till botoxtillverkarna så kan du göra det här