Jakt med lös hund riskfyllt

Löshundsjakt är ett djurskyddsproblem, både för hundarna och för vilda djur. Den är också ett hot mot landets vargar anser Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige som begär att regeringen ska utreda jaktformen.

Sverige är ett av få länder som tillåter jakt med lösdrivande hund. Det krävs ingen utbildning av hunden och heller ingen särskild utbildning i hundhållning av den som jagar. En hund blir jakthund när den kallas för jakthund, och kan därmed släppas lös i skogen utan egentlig kontroll.

Jakt med lös hund i vargmarker orsakar lidanden både för hunden och eventuella vargar som angriper hunden.
– Vargens naturliga beteende att försvara sina revir mot andra hunddjur betraktas av jaktutövare och myndigheter som ett giltigt skäl för skyddsjakt , säger Roger Olsson, ordförande Svenska Rovdjursföreningen.

 Idag har jägaren möjlighet att skjuta en varg redan vid ett upplevt hot mot hunden.
-Risken är därför uppenbar att vargen, enbart genom sitt naturliga beteende gentemot lösdrivande jakthundar, i ökad utsträckning blir föremål för jakt som äventyrar artens framtid i landet. Det är ett av skälen till att vi anser att löshundsjakten bör utredas, säger Sven Stenson ordförande i Djurskyddet Sverige.

Även utan varg riskerar lösdrivande jakthundar olyckor i mycket högre omfattning än andra hundar. Detta visar bland annat statistik från försäkringsbolaget Agria.
– Löshundsjakt en farlig verksamhet för hundarna. Det är ännu ett skäl till att riskerna och konsekvenserna bör utredas närmare, säger Roger Olsson.

De båda föreningarna vill se en utredning som ger en bild av jaktformens alla konsekvenser. Syftet är att finna säkrare jaktmetoder för jakthundar, tryggare djurhållning och förutsättningar för en vild fauna där djurens naturliga beteenden, även de oönskade, respekteras och inte bestraffas. 

Här kan du kan läsa Djurskyddet Sveriges och Svenska Rovdjursföreningens begäran om utredning.