Råttor kan vara osjälviska

Råttor kan osjälviskt hjälpa andra råttor. Det visar en studie gjord vid universitetet i Chicago, skriver Sveriges Radio.

Råttor har förmågan att på ett aktivt och osjälviskt sätt hjälpa andra råttor. I studien fick råttor möjligheten att hjälpa sina artfränder ut från en bur genom att öppna dörren. Och det gjorde dem.

Råttorna hade, i de första försöken, ingen tillgång till mat, utan öppnade dörren på buren så fort de hade lärt sig detta. När alternativet var att också öppna en bur där det fanns en godbit, öppnade råttorna dörrarna i buren och delade sen på chokladen.

Det här visar att inte bara människor och andra primater kan uppvisa osjälviska beteende menar forskarna. Det styrker också teorin om att flera däggdjursarter kan ha den här förmågan.

Referens: Science. Empathy and Pro-Social Behavior in Rats. Inbal Ben-Ami Bartal, Jean Decety, Peggy Mason