Rättviks kommun fick inte ställa djurvänligt matkrav

Rättviks kommunen ställde djurskyddskrav i sin upphandling men tvingas nu göra om den. Det är resultatet av kammarrätttens dom som kom tidigare i veckan.

Rättviks kommun vill att maten till vård , omsorg och skola ska komma från djur som har haft det bra. Därför har de ställt djurskyddskrav i sin upphandling. Grossisten Servera har svarat med att dra kommunen inför rätta. I förvaltningsrätten vann kommunen men förlorade mot Servera i kammarrätten.

Enligt lagen om offentlig upphandling ska alla inom EU kunna uppfylla kraven man ställer för att det inte ska vara ett hinder för den fria konkurrensen. Därför kan man till exempel inte säga att det ska vara producerat enligt svensk djurskyddslagstiftning. Däremot kan man kräva att korna ska gå på bete, grisar ska få böka och hönor ska gå fritt. Rätten dömde på den punkten till Rättviks fördel och anser att kommunen får ställare strängare djurskyddskrav än vad EU:s minimikrav är. Men enligt lagen ska kommunen också ha möjlighet att kontrollera att de krav de ställt också blivit uppfyllda och det vara på denna punkt som Rättviks kommun förlorade. Kammarrätten menar att kommunen inte kan göra en effektiv uppföljning och kontroll av att korna verkligen har gått på bete och att grisar har fått böka.

Kommunen har möjlighet att överklaga domen till högsta förvaltningsdomstolen något Sven-Erik Alhem, ledamot i Djurskyddet Sveriges styrelse och rättsexpert hoppas att de gör.
-Vi hoppas att kommunen får prövningstillstånd, eftersom att målet har stor principiell betydelse. Förhoppningsvis blir det en utgång i domstol som är förenligt med djurens intressen, säger han.

Rättviks kommun tänker strida in i det sista. Det uppger Ulf Israelsson som är kanslichef på Rättviks kommun för SVT .
-Vi är väldigt besvikna och är fast beslutna att överklaga domen, säger han.

Djurskyddet Sverige tycker detta är en mycket viktigt djurskyddsfråga och kommer att arbeta för en förändring.
– Som privatperson kan du välja att köpa produkter som framställts med god djuromsorg. Men i skolor och på sjukhus finns inte den möjligheten. Det borde vara en självklarhet att mat som köps med skattepengar måste ha producerats i enlighet med svensk djurskyddslag! säger Åsa Hagelstedt generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.