Sju av tio djurtransporter bryter mot EU:s regler

Under mer än 20 år har flera djurskyddsorganisationer gång på gång påvisat allvarliga brister vid djurtransporter både inom EU och från EU-land. Transporterna strider mot EU-lagstiftningen och måste stoppas.

Eurogroup for Animals har nyligen överlämnat en rapport om de senaste årens omfattande brister till EU-parlamentet. Under förra året bröt sju av tio transporter mot EU:s regler.

– Det är en skam att inte medlemsstaternas kontrollmyndigheter tillsammans med EU:s jordbruksnäring tagit krafttag mot detta. EU-kommissionen och varje medlemsland måste nu prioritera att åtminstone de befintliga reglerna för djurtransporter följs. Allt för länge har kontrollen av reglerna försummats och politikernas vackra ord saknat verklighetsförankring för de transporterade djuren, säger Katarina Lingehag, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet Sverige kräver att de vidriga och oacceptabla djurtransporterna upphör med omedelbar verkan!