Djuren kan få eget SOS-nummer

Djuren kan få ett eget larmnummer. Det diskuterar länsstyrelserna just nu.
-Man kan jämföra det med 112, säger Robert ter Horst, veterinär på länsstyrelsen i Västra Götaland till Ekot.

Till larmnumret ska människor kunna ringa och rapportera om de misstänker att djur far illa. Särskilt utbildade telefonister ska ta emot samtalen och på så vis blir det mer tid för djurskyddsinspektörernas kontroller. I Västra Götaland har man redan testat modellen och är mycket nöjda.
-Djuren vinner på att djurskyddskontrollanterna får mer tid att göra nytta när de är ute i fält, säger veterinär Robert te Horst som är chef som djurskyddsenheten i Västra Götaland till Ekot.