Sigtuna kommun får ställa matkrav

Sigtuna kommun får ställa djurskyddskrav i sin upphandling. Det slog Stockholms kammarrätt fast igår och gör därmed en annan bedömning än kammarrätten i Sundsvall.

Sigtuna kommun ska få köpa kött från djur som slaktats med bedövning, som inte transporterats mer än åtta timmar och som inte fått antibiotikabehandling i förebyggande syfte. Kammarrätten meddelande också att kommunen inte måste kontrollera att varorna uppfyller dessa krav så länge de inte finns anledning att ifrågasätta uppgifterna. Kimmo Stenroos som är kostchef på Sigtuna kommun är mycket nöjd.
-Det känns jättebra att vi har fått igenom detta. Nu får vi se om Servera kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, säger han.

Sigtunas dom skiljer sig från Kammarrätten i Sundsvalls dom som tvingar Rättviks kommun att göra om sin upphandling just därför att de inte kan kontrollera att varorna de köper uppfyller kraven de ställer. Rättviks kommun har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen och väntar nu på prövningstillstånd. Något Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige hoppas att de får.
– Vi hoppas verkligen att Högsta förvaltningsdomstolen prövar kommunernas upphandling och ger dem rätt att ställa djurskyddskrav. Som privatperson kan du välja att köpa produkter som framställts med god djuromsorg men i skolor och på sjukhus finns inte den möjligheten. Det borde vara en självklarhet att mat som köps med skattepengar måste ha producerats i enlighet med svensk djurskyddslag!, säger hon.