Förändringar för djuren dröjer

Innan den nya djurskyddslagen kan ge förändringar för djuren återstår flera steg. Tidningen Djurskyddet frågade Lisen Sjöling som jobbar med utredningens förslag på landsbygdsdepartementet vad som händer nu.

– Nu ska departementet besluta ifall utredningens förslag ska ut på remiss, vilket det med största sannolikhet ska. Då tittar man på vilka som kan vara berörda av besluten och de får tycka till. I detta fall gäller det över hundra instanser som ska få ge sina synpunkter. Det finns ett stort intresse för det här och det är många som har hört av sig till oss som vill vara med och påverka, säger hon.

När remissvaren kommer tillbaka, läser, sammanfattar och överväger regeringen hur man ska gå vidare. Eventuellt sker omarbetningar av förslagen beroende på vilka synpunkter som kommit in.
– Nästa steg i processen är att ett lagförslag lämnas på så kallad lagrådsremiss. Då kontrollerar lagrådet att förslaget inte kolliderar med till exempel grundlagen. Efter det skrivs en propositionstext, säger Lisen Sjöling.

Vid regeringssammanträdet fattar regeringen beslut om propositionen och lämnar den till Riksdagen. Riksdagens utskott förbereder förslaget som riksdagen sedan röstar om. Riksdagen beslutar också när lagen ska börja gälla.

Hur lång tid kommer detta ta?
-Det är jättesvårt att säga. En mindre utredning brukar ta i alla fall två år innan det finns ett färdigt förslag. Detta är ett mycket stort förslag och det tog två år att bara göra utredningen. Nu ska man gå igenom allt igen.