Ny förening satsar på information

Att arbeta med djurskydd är som att sitta i en båt som läcker, man måste välja sina strider. Det säger Jeanette Thelander som är ordförande i Djurskyddet Sveriges nyaste förening.

Djurskyddet Nordost Skåne som startades i oktober 2011 kommer därför inte arbeta med omplacering av djur i första hand.
– För att faktiskt lösa problemen med hemlösa katter och andra djurskyddsfrågor måste man arbeta på en övergripande strategisk nivå. Vi vill arbeta med att sprida information om djur och djurskydd men självklart kommer vi också göra konkreta aktioner och åtgärder där man kan göra skillnad, säger Jeanette Thelander.

Idén till föreningen föddes under sommaren då det var mycket problem med kattungar utan ägare och hem. Jeanette drog igång föreningen som idag är 17 medlemmar men hon hoppas på att bli fler.
-Till våren planerar vi en informationskampanj om varför man ska kastrera sin katt och i samband med det hoppas vi på att nå ut. Det är geografiskt långt till andra föreningar så det är ett bra upptagningsområde, säger Jeanette.

Hon tycker att det idag finns två parallella trender i samhället, en djurvänlig och en djurovänlig.
-Mycket av det jag alltid trott om djurs tankeförmågor bekräftas nu av forskning och folk skrattar inte längre åt det. Samtidigt finns det så mycket djurskyddsproblem, allt från gallbjörnar i Kina till våra katter i Sverige. Man måste fråga sig var man gör mest nytta och börja där, säger hon.

Föreningen vill hitta de goda krafterna och samarbetsytor med polis, länsstyrelse och andra som kommer i kontakt med djur och djurskyddsproblem. Planer finns även på att ta fram ett utbildningsmaterial som vänder sig till den som vill ta hand om ett omplacerat djur, med allt från praktiska råd till information om lagstiftning på området.