Ökat intresse för kaninkött

Kaniner är klimatsmart mat och enkla att föda upp. Det var kontentan på det seminarium Kungliga skogs-och lantbruksakademien höll under torsdagen.

-Vi vill lyfta kaninens roll som god mat och råvara, sa moderator Göran Dalin från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Med bland föredragshållarna var bland andra en kock som förklarade hur man kan laga till kanin och till lunchen serverades kaningryta. Carl-Gustaf Thulin från SLU var initiativtagare till seminariet. Han menade att kaniner är klimatsmart mat och pekade på en studie utförd i Australien. Den visar att kaniner har mindre klimatpåverkan än både gris och nöt men något mer än kyckling. Han menade också att kaninuppfödning är ett bra komplement till jordbrukare och bönder som annars måste lägga ned sin verksamhet. På så sätt skulle uppfödningen bidra till att landskapen hålls öppna.

Det finns ett växande intresse i Sverige att äta kaninkött. Och inget kapital förökar sig så snabbt och billigt som kaniner. Det menar Gösta Johnsson från Vreta Kaningård. Han hävdar att vi bör möta efterfrågan med att öka den svenska produktionen och minska importen.
-Idag importeras cirka 50 ton kaninkött till Sverige. Förhållandena för de kaninerna är djurplågeri. Det är rena djurfabriker, sa Gösta Johnsson.

Stephanie Buijs från Agriculture and Fisheries Research i Belgien bekräftade delvis den bilden med sin forskning på djurvälfärd för kaniner i den belgiska produktionen. Där är dödligheten mycket hög på grund av sjukdomar. Genomsnittsålder är cirka ett år. Honorna görs fertila året om och insemineras var sjätte vecka och de lever mycket trångt i små, helnätade burar.

Hur förhållandena i svensk kaninproduktion ser ut lyftes knappt på seminariet. Inte heller hur man ser på hur kaninerna i framtiden ska hållas i den ökande produktionen. Regler för hur kaniner ska hållas saknas idag och Jordbruksverket tar i nuläget fram föreskrifter. Någon gång under 2012 kommer de att gå ut på remiss berättade Jordbruksverkets djurskyddschef Björn Dahlén.

Djurskyddet Sverige är en av remissinstanserna.
-Naturligtvis kommer vi kräva att kaninen ska få sina behov tillgodosedda. Till exempel är de mycket sociala, de måste kunna få skutta och gräva och ha tillgång till en bolåda där de kan gömma sig, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.