Religionsfrihet och djurskydd vid slakt diskuteras idag

Kan djurskydd vid slakt och religionsfrihet kombineras? Det är huvudfrågan för ett seminarium som idag hålls av Kungliga skogs- och lantbruksakademien.

Vissa trosinriktiningar vill att djuret ska slaktas utan bedövning för att de religiösa reglerna ska följas. Ett djur som slaktas utan bedövning lider svårt. Från det att halspulsåder skärs av tar det flera minuter innan djuret förlorar medvetandet och det upplever då kraftig smärta, tilltagande syrebrist, extrem stress och ångest. Men går det inte att kombinera slakt med bedövning och religiös slakt? Frågan diskuteras under dagen idag på ett seminarium som hålls av Kungliga skogs- och lantbruksakademien. Svenska muslimer har varit tydliga med att djuret ska bedövas innan slakt. Det viktiga i den muslimska halalslakten är att det måste vara en muslim som skär halsen av djuret och att de står vända mot Mecka samtidigt som slaktaren ber till gud. Svenska judar däremot tycker inte att djuret kan vara bedövat innan det slaktas och därför finns inget svenskt koscherslaktat kött idag. Judiska företrädare har aktivt arbeta för att förändra lagstiftningen i Sverige för att slaktreglerna ska ändras. Syftet med seminariet är att med hjälp av olika experter redogöra för hur slakt av ett obedövat djur går till och belysa varför en del trosinriktningar inte vill acceptera bedövning före slakt.

Över 11 000 skrev 2011 på Djurskyddet Sveriges namninsamling mot slakt utan bedövning där organisationen också krävde en märkning av allt kött. Med en märkning om hur djuret är slaktat kan konsumenten välja bort importerat kött från djur som är slaktat utan bedövning. Idag slaktas stora mängder djur i Europa utan bedövning, exempelvis nästan hundra procent av allt kött från Belgium är från djur som slaktats på detta vis. Orsaken uppges vara ekonomisk, det är billigare att slopa det extra moment bedövningen innebär.

Djurskyddet Sveriges ordförande Sven Stenson och styrelseledamot Johan Beck-Friis medverkar båda som experter i seminariet som är öppet för allmänheten.