Jaktlagen bör ses över anser utredare

I rovdjursutredningen som presenterades i veckan föreslås att regeringen bör göra en översyn av jaktlagen. Djurskyddet Sverige som länge sett behovet välkomnar en utredning.

Syftet med en utredning skulle vara att göra lagen mer modern. Översynen borde enligt utredaren göras på all relevant lagstiftning och även artskyddsreglerna. Den skulle också se över hur tillsynen ska skötas och hur straffbestämmelserna ser ut.

Djurskyddet Sverige har länge velat se en utredning.
-Vi är kritiska till många delar av jaktlagstiftningen och det är välbehövligt att ta ett helhetsgrepp, säger generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Särskilt inom jakt med fälla och löshundsjakt ser organisationen stora risker och under förra året begärde Djurskyddet Sverige att dessa jaktformer skulle utredas.