Djurskyddet Sverige vill ha kastreringsmärkning för katter

Katter som kastrerats ska tatueras med en k-märkning i örat för att undvika att djurhemmen gör onödiga ingrepp. Det beslutades under förbundets stämma i helgen. 

Det går inte att se om en katt är kastrerad eller inte och idag sker onödiga ingrepp då djurhemmen tar hand om hemlösa och övergivna djur. Därför skulle en märkning vara bra och stämman beslutade att förbundet ska arbeta för en sådan.

Dessutom beslutade stämman, som samlade ett fyrtiotal ombud från de lokala föreningarna runt om i landet, att förbundet ska utreda jaktlagstiftningen och fortsätta arbeta mot lo- och vargjakt.

– Vi har ett starkt stöd bland föreningarna att arbeta med dessa frågor sa omvalde förbundsordföranden Sven Stenson.

Organisationen ska också fortsätta arbetet med att öka barns empati genom skolmaterialet REDE. Dessutom beslutade stämman om att hönsen ska ut ur burarna, kastrering av smågrisar upphöra och att en brottsofferjour för djur ska skapas. De böter som utdöms då brott mot djur har begåtts ska tillfalla djuren.

Under stämman delades årets Djurskyddspris ut till journalisten Helena Berg på SVT:s Rapportredaktion för att hon lyft djurskyddsfrågorna på agendan och påverkat makthavare i annars bortglömda djurskyddsfrågor. Namir Zetali på slakteriföretaget Oibbla Halal fick förbundets Hedersomnämnande för att han visat att det går att förena djurskydd med religiösa önskemål.

Sex nya ledamöter valdes till förbundsstyrelsen bland annat Jordbruksverkets förre djurskyddschef Björn Dahlén samt zoologen Owe Sandström.

– Vi känner mycket optimism. Vi har stämmans fulla förtroende och en taggad styrelse som nu ska ta tag i alla dessa viktiga djurskyddsfrågor, säger Sven Stenson.