Färre djur får antibiotika

Försäljningen av antibiotika minskar. Under 2011 såldes drygt 12 ton vilket är en minskning med nästan 11,8 procent från året innan. Det skriver Jordbruksverket i sin årliga rapport om försäljning av djurläkemedel.

Försäljning av antibiotika har sjunkit varje år. Från 2007 till 2011 har användning gått ned med fyra ton. Att användningen av antibiotika minskar är viktigt för att inte skapa resistenta bakterier som inte läkemedlet rår på.

Användningen av smärtlindrande och antiinflammatoriska läkemedel har ökat både till sällskapsdjur och till produktionsdjur. Mest används dessa läkemedel på sällskapsdjur och häst. Jordbruksverket anser att det är positivt ur djurskyddssynpunkt att försäljningen ökat.