Qibbla Halal slakteri fick Hedersomnämnande

Företaget visar att det går att förena svensk djurskyddslag med religiösa traditioner och önskemål skriver Djurskyddet Sverige i sin motivering. Priset delades ut under förbundets stämma i helgen.

I debatten om slakt utan bedövning ställs ofta muslimers och judars rätt att utöva sin tro emot djurskydd. Enligt islam är det förbjudet att äta kadaver. Därför får inte djuret dö under bedövningen. Blodet måste cirkulera och hjärtat slå under ritualen. Det hindrar dock inte att djuret bedövas före slakt. Enligt reglerna för halal måste det vara en muslim som skär halsen av djuret. Djuret ska vara vänt mot Mecka och slaktaren ber till gud under ritualen.
-Den svenska halalslakten visar att det inte måste vara ett motsatsförhållande mellan religiösa önskemål och djurskydd. Qibbla Halal har också stått upp i media och försvarat den svenska djurskyddslagen och att detta enbart är positivt för företaget, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare i Djurskyddet Sverige.

Namir Zetali, manager på Qibbla halal har fått många priser genomåren men säger att detta är det viktigaste.
-Det känns väldigt skönt att få priset. Djurskydd och respekt för djur är viktigt för mig och företaget,  säger han.

Företaget arbetar för att förbättra den europeiska halalstandarden genom de branschträffar halalslakteriföretagen i Europa har.
-Det är aldrig roligt med slakt men ska vi göra det, ska vi göra det på ett bra sätt, att slakta utan bedövning är fruktansvärt, säger Namir Zetali.

Ett djur som slaktas utan bedövning lider svårt. Från det att halspulsåder skärs av tar det flera minuter innan djuret förlorar medvetandet och det upplever då kraftig smärta, tilltagande syrebrist, extrem stress och ångest. All slakt utan bedövning är förbjudet i Sverige.

Läs hela motiveringen här