SVT:s reporter Helena Berg får Djurskyddspris

Helena Bergs journalistiska arbete har fått myndigheter och makthavare att tvingas fokusera på tidigare lågt prioriterade djurskyddsfrågor. Så skriver Djurskyddet Sverige i sin motivering till årets Djurskyddspris. Priset delas ut på lördag kväll under förbundets stämma.

Journalisten Helena Berg på SVT:s Rapport-redaktion har genom en grundlig faktainsamling och pedagogisk uppbyggnad av sina reportage fört fram frågor som kastration av grisar och slakt utan bedövning i den svenska samhällsdebatten.
– Hon har på ett professionellt och trovärdigt sätt belyst komplicerade frågeställningar kring djurens välfärd, så att de presenteras korrekt och lättbegripligt, säger Djurskyddet Sveriges generalsekreterare Åsa Hagelstedt.

Det var framförallt frågan om slakt utan bedövning som under februari fick stort genomslag. Då lämnade Djurskyddet Sverige över en namninsamling till landsbygdminister Eskil Erlandsson där över elvatusen konsumenter skrivit på för en märkning av kött som är slaktat utan bedövning. Ett djur som slaktas utan bedövning lider svårt. Från det att halspulsåder skärs av tar det flera minuter innan djuret förlorar medvetandet och det upplever då kraftig smärta, tilltagande syrebrist, extrem stress och ångest. Ändå slaktas allt fler djur inom EU utan bedövning. Orsaken uppges vara efterfrågan från religiösa grupper, men slakten är mycket större än behovet hos religiöst motiverade konsumenter och det har visat sig att slakterier struntar i bedövningen som ett extra slaktmoment för att tjäna pengar. All slakt utan bedövning är förbjudet i Sverige.