Så tycker politikerna om nya djurskyddslagen

En ny lag behövs. Det var riksdagsledamötena överens om på Djurskyddet Sveriges seminarium idag som samlade runt femtio engagerade personer.

I höstas presenterades ett förslag till en ny djurskyddslag. Alldeles nyligen har alla remissinstanser fått lämna sina synpunkter på denna och nu återstår det för politikerna att bearbeta både förslaget och remisserna. Åsa Coenraads från Moderaterna, Anita Brodén från Folkpartiet, Sara Karlsson från Socialdemokraterna och Jens Holm från Vänsterpartiet fick under Djurskyddet Sveriges seminarium diskutera vad de tycker om förslaget och alla var överens om att en ny lag behövs.
-Alla lagar behöver ses över eftersom vi hela tiden får nya kunskaper, säger Åsa Coendraads.
-Flera frågor som till exempel vad som menas med naturligt beteende, ansvarsfrågan, kattfrågan behöver klargöras, säger Anita Brodén.
-Det behövs ta ett brett grepp, säger Sara Karlsson.
– Jag tycker självklart att en ny djurskyddslag är bra men anser att det bör läggas mer energi på att kontrollera att den lag vi redan har idag efterlevs, säger Jens Holm.

Lagen diskuterades dels på en övergripande nivå, dels mer specifikt som frågan om märkning av katt. Olika åsikter fanns för förslaget om en målstyrd lag. I en målstyrd lag anges vilka mål som ska uppfyllas men inte hur. Hur målen ska nås regleras då i Jordbruksverkets föreskrifter. Jens Holm såg en risk med detta medan Åsa Coendraads såg fördelar med den flexibilitet lagen då skulle få. En obligatorisk märkning och registrering av katter tyckte Jens Holm, Sara Karlsson och Anita Brodén var ett jättebra förslag.
-Under mina första år i riksdagen trodde jag att man skulle kunna lösa märkningsfrågan på frivillig väg. Men jag inser nu att det inte går och välkomnar detta förslag, säger Anita Brodén.

Åsa Coendraads är däremot skeptisk.
-Jag tycker att det är viktigt att man lyfter frågan om katt i utredningen men jag känner att frågan blir stadfokuserad, man tänker till exempel inte på alla katter i ladugårdar. Det kommer också bli svårt att göra kontroller för att se om de är märkta eller inte och då blir det plakatpoilitik, säger hon.

Frågan om djur ska få finnas på cirkus delade panelen. Åsa Coendraads och Anita Brodén tyckte lagförslaget att förbjuda sjölejon och elefanter var bra men ville inte gå så långt som att förbjuda alla djur.
-Hundar är till exempel ypperligt att ha på cirkus, säger Åsa Coendraads.

Sara Karlsson och Jens Holm är för ett totalförbud av djur.
-Jag har svårt att se hur det är förenligt med ett naturligt beteende för djur att uppträda på cirkus, säger Sara Karlsson.
-Djurcirkus är en rest från en annan tid. I ett civiliserat samhälle har man inte djur på cirkus, säger Jens Holm.

Se en webbsändning av seminariet här