Upphandling påverkar djurskyddet

Upphandlingen påverkar vår framtid. För att få livsmedel med gott djurskydd måste kommunerna ställa krav. Miljöstyrningsrådet arrangerade under onsdagen en debatt om hur möjligheterna att ställa krav ser ut.

-Den offentliga upphandlingen har stor potential. Idag är vi lite för försiktiga när vi ställer krav, säger Matilda Ernkrans från Socialdemokraterna.

Mikael Karlsson från Naturskyddsföreningen efterfrågade ett nytt sätt att se på offentlig upphandling.
-Jag vill ha bort kravet på lägsta pris. Ta ett blankt blad, börja från början och fråga: Vad vill vi använda samhällets pengar till? säger han.

Riktigt så enkelt tycker inte Anders Wijkman att det är. Han är regeringens utredare om lagen om offentlig upphandling.
-Vi är ändå medlemmar i EU och måste rätta oss efter de regler som finns där. Jag tyckerförvisso att man har missat att ändra i EUs grundförordning när ny politik har kommit. Till exempel hur reglerna för den inre marknadens fria konkurrens ser ut, säger han.

I utredningen undersöker man frågan om kommuner kan ställa krav som går längre än EU:s miniminivå. Det har varit en kärnfråga när kommunerna har velat ställa djurskyddskrav i sin upphandling.
-Här säger juristerna olika, det är hela havet stormar. Vi har en dialog med kommissionen om detta och det är vi ensamma om. Sverige är det enda land som rest frågeställningen, säger Anders Wijkman.

Mattias Sylwan förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landting ser inga hinder i EU:s lagstiftning. Tvärtom.
– Kommissionen har betonat att man vill att det ska ställas krav i upphandlingen. Det är Sveriges mycket märkliga tolkning av EU-lagstiftningen som är problemet, säger han.

Det är fokus på den offentliga upphandlingen under årets Almedalsvecka.
-Det är stor skillnad hur debatten om upphandling går i år jämfört med förra året. Då var vi frustrerade över domar. I år diskuteras lösningar. Jag tror att vi kommer sitta här nästa år och säga: Vad bra det blev, säger Matthias Sylwan.