Kampanj för gladare kor

Idag startar kampanjen Happy Cows som har som mål att få till en lag för kor i EU. Bra mat, hälsa och möjlighet till bete är några av kraven.

Det finns över 23 miljoner kor i EU som sliter hårt för att vi ska kunna få mjölk, smör och ost. De flesta av dem får aldrig komma ut på bete, de står fastbundna i obekväma bås och får skador till följd av för lite utrymme eller bristfälliga konstruktioner av stall. Det här vill djurskyddsorganisationerna Compassion in World Farming och WSPA ändra på genom kampanjen ”Happy cows”. Bakom kampanjen står även glassproducenten Ben & Jerrys som går ut med att de bara köper mjölk från glada kor.

Då majoriteten av EU:s 27 medlemsstater inte har specifika regler för hur kor ska hållas och skötas är målet med kampanjen att få fram ett särskilt EU-direktiv om kors välfärd.
-Det är bara Sverige och Finland som har en lag som kräver att kor ska få bete och EU tar inte något gemensamt ansvar för hur kor behandlas. Det finns inga minimiregler. Detta gör det också svårare för producenter som vill ge korna bättre välfärd eftersom de får svårt att konkurrera, säger Roger Pettersson som är generalsekreterare för WSPA i Sverige.

Trenden med allt färre kor som får bete och allt större djurfabriker måste stoppas menar han. Ett EU-direktiv ska garantera kor bra utfodring och hälsa och att de ska ha möjlighet att kunna bete sig naturligt.
-Det tar lång tid att skapa lagar i EU därför kommer vi parallellt arbeta för att informera konsumenter i Europa hur verkligen ser ut för många kor. Samtidigt kommer vi arbeta med näringen för att få till en förändring, säger Roger Pettersson.

Gå in på kampanjsidan och kräv ett EU-direktiv för kor.