Djurskyddet kräver skärpt kontroll av djurparker

Djurskyddet Sverige har reagerat kraftfullt på de förhållanden som har uppdagats den senaste tiden i två av Sveriges största djurparker. I morgon hålls ett möte mellan berörda djurparker och Jordbruksverket – det som beslutas på mötet måste följas upp, kräver Djurskyddet.

– De avslöjade missförhållandena är tragiska för dessa djurparker, säger Owe Sandström, ledamot i Djurskyddet Sveriges förbundsstyrelse samt biolog, zoolog och expert på djurparksdjur.

Djurskyddet Sverige anser att det är ett värdefullt arbete som utförs vid Sveriges djurparker vad gäller såväl djurhållning och artbevarande samt den utbildnings- och informationsverksamhet som bedrivs i samband med djurhållningsverksamheten.

– För att bygga upp förtroendet för dessa djurparker igen samt garantera att det inte sker på andra parker krävs förbättrade rutiner, säger Owe Sandström.

Djurskyddet Sverige kräver att djurparkerna arbetar konkret med följande punkter:

  • Ett etiskt synsätt som tydligt genomsyrar verksamheten i djurparkerna.
  • En förbättring av egenkontrollen och redovisar den öppet.
  • Att parkerna försäkrar sig om tillräcklig kompetens avseende olika djurslags behov.
  • Styra upp tillsynen av enskilda djur och att kunskapen, t.ex. av deras foderbehov förbättras.
  • Ta fram transparenta handlingsplaner/åtgärdsprogram där det tydligt redovisas vilka åtgärder man kommer vidta för att undvika den här situationen i framtiden.

Djurskyddet Sverige ser morgondagens möte med Jordbruksverket som en tydlig startpunkt för detta och ser gärna att verket följer upp vad parkerna säger att de kommer att vidta för åtgärder.