Samarbete testades i stor djurtransportkontroll

Igår kontrollerades alla djurtransporter som passerade landets gränser. Var fjärde brast på något sätt, säger djurskyddsinspektör Mattias Gårdlund. Men dagens viktigaste lärdom var att se hur myndigheternas samarbete fungerade.

Under oktober månad genomförs den hittills största kontrollen av djurtransporter i landets historia. Igår ”stängdes Sverige för en dag” då djurskyddsinspektörer tillsammans med tullen kontrollerade alla djurtransporter som passerade Sveriges gränser. Projektledaren Mattias Gårdlund från länsstyrelsen i Skåne var på plats vid Öresundsbron. Han är nöjd med dagen, och säger att ungefär en fjärdedel av alla djurtransporter brast på ett eller annat sätt.

– I Skåne kontrollerades ett 80-tal transporter under dagen. Merparten var sällskapsdjur. De största bristerna fanns i vaccinationsintyg och att man inte hade hundpass eller hälsointyg till hästar. Rent djurskyddsmässigt var det väldigt få brister.

Inga köttdjurstransporter påträffades under dagen, men en fjäderfätransport från Belgien kontrollerades. Det visade sig att deras tillstånd hade gått ut, och ett nytt fick skickas direkt från Belgien. Den ena chauffören saknade utbildning för att köra fjäderfä, men transporten fick fortsätta efter ett förarbyte.

Mattias Gårdlund anser att det utförs alldeles för få kontroller av djurtransporter, och att samordningen mellan myndigheter måste bli bättre. Det var en av de saker som utvärderades under gårdagen.

– Det som vi framförallt fick ut igår var samarbetet mellan myndigheterna och över myndighetsgränserna. Vi fick jättebra hjälp av tullen, vi hade ett bra samarbete med jordbruksverket och de 21 länsstyrelserna samarbetade över gränserna – här i Skåne även med motsvarigheterna i Danmark, säger Mattias Gårdlund.

De ökade djurtransportkontrollerna fortsätter under oktober månad. Sedan ska projektet sammanställas.

– Förhoppningsvis kan vi få ett bättre grepp om helheten och få de resurser som krävs, säger Mattias Gårdlund.