EU stänger kryphål i hajfensförbud

I torsdags skärpte EU förbudet mot hajfensfiske. De nya reglerna innebär ett totalförbud mot att separera fenorna från hajarna till havs. Men utan kontrollmekanismer blir förbudet försvagat, menar Inger Näslund från Världsnaturfonden.

Fenor från olika hajarter har länge varit en lukrativ produkt, bland annat på grund av hög efterfrågan från Kina där de används i hajfenssoppa. Fenorna kan kosta upp till 10 000 kronor kilot, enligt nyhetsbyrån AP. Resten av hajkroppen är dock relativt värdelös och dumpas därför tillbaka i vattnet där hajen dör en plågsam död. En stor del av de tiotals miljoner hajar som fångas varje år råkar troligen ut för tillvägagångssättet, menar forskare.

EU, som tillsammans med Indonesien och Indien tillhör de största hajfiskarländerna, förbjöd metoden att skilja fenorna från hajarna till havs redan 2003. Men ett kryphål, där fiskare tilläts ta i land hajkropparna i en hamn och fenorna i en annan, öppnade för omfattande fusk. I torsdags röstade EU-parlamentet igenom ett förslag som helt förbjuder fiskare från att ta i land hajfenor separerade från kroppen. Förbudet gäller både inom EUs vatten och EU-registrerade båtar på internationellt vatten.

Förra året gick Världsnaturfonden ut med en uppmaning till alla EU-medborgare om att protestera mot hajfensfisket. Inger Näslund är marinbiolog och organisationens talesperson för fiskefrågor. Hon välkomnar beslutet, men tror att det kan bli svårt att se till att det efterlevs.

– Utan kontrollmekanismer är förbudet inte lika starkt. Man kan till exempel ha observatörer ombord, som med tonfiskfisket. Men jag tror inte att vi är där än, säger hon.

Kustbevakning, som sköter fiskekontroller i många länder, saknas på internationellt vatten. Andra reglerade fiskarter har drabbats av fusk där man till exempel lastar över lasten till ett annat fartyg, för att undvika regler.

– Risken finns också att man flaggar om sitt fartyg till ett land utanför EU för att kunna fortsätta fiska, säger Inger Näslund.

Ett tjugotal av världens hajar och rockor listas som utrotningshotade arter. Inger Näslund påpekar att det nya förbudet bara gäller metoden att skilja fenorna från kropparna till havs, inte hajfisket.

– Det är tyvärr inte ett förbud att fiska haj, utan där ska man följa de kvoter som är satta, säger hon.