Krafttag mot indiska dansbjörnar gav resultat

Djurskyddsorganisationen WSPA avslutar nu sitt långa projekt för indiska björnar. Istället tar en nationell indisk handlingsplan vid. Björnar som tvingats uppträda för pengar har varit ett av projektets fokus.

Idag lanserar Indien en handlingsplan för att bevara landets björnar, berättar djurskyddsföreningen WSPA, World Society for the Protection of Animals, i ett pressmeddelande. Handlingsplanen är tänkt att skydda björnarna i 26 indiska delstater, och målet är att hantera förlusten av björnars livsmiljöer, konflikter mellan människor och björnar, föräldralösa björnungar, illegal handel med björnkroppsdelar och andra hot mot björnstammarna.

I samband med lanseringen av handlingsplanen avslutar WSPA sitt välfärdsprojekt för indiska björnar, som de drivit i 17 år tillsammans med WTI, Wildlife Trust of India. En av fokuspunkterna har varit att avskaffa bruket av dansbjörnar, något som organisationen nu uppger att de lyckats med.

Dansbjörnar är björnar i fångenskap som uppträder för pengar, ett traditionellt levebröd för det indiska kalandar-kastet. Björnungar fick tänder utslagna och näsan genomborrad med varma nålar, för att kunna fästa en näsring för att kontrollera björnen. Att hitta alternativa inkomstmöjligheter för kalandars har varit en viktig del i projektet.

– WSPA och WTI:s program har nått fullständig framgång med de 50 sista kalandars, som inte ville ge upp sina björnar och var mest motståndskraftiga mot att ändra sitt levebröd. Tre fjärdelar av dem tjänar över genomsnittet efter 12 månader i sin nya karriär. En kalandar som utbildat sig till bagare, driver nu sitt eget bageri och har kunnat anställa, berättar Roger Pettersson, WSPA Sveriges generalsekreterare i pressmeddelandet.

De två organisationernas välfärdsprojekt för björnar har även fokuserat på att stoppa tjuvjakt. För de björnar som tagits ur sin naturliga miljö finns räddningscenter med plats för runt 400 individer.