Nya regler på gång för köttkaniner

Konsumtionen av kaninkött ökar, utan att det finns särskilda regler för arten. Jordbruksverket har därför tagit fram nya föreskrifter som nu skickas på remiss till bland annat Djurskyddet Sverige.

I djurskyddslagen finns inte utrymme att ange specifika krav för varje hur varje art ska behandlas. Därför ger Jordbruksverket ut föreskrifter, som har lagstatus. I föreskrifterna regleras i detalj hur varje bransch ska förhålla sig till de djur som hanteras.

I Sverige finns runt 200 uppfödare av kaniner för kött och pälsproduktion, enligt ett pressmeddelande från Jordbruksverket. Dessutom finns 50-75 uppfödare för produktion av kanin-ull. Till skillnad från sällskapskaniner skyddas inte dessa kaniner av tydliga djurskyddsbestämmelser, vare sig i svensk lagstiftning eller från EU-håll. Detta vill både branschen och Jordbruksverket ändra på, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande. Föreskrifter har tagits fram och skickas nu på remiss till och med den 21 januari.

De nya föreskrifterna ska reglera bland annat skötsel, miljöberikning, utrymmeskrav och djurvård. Samtidigt ska föreskrifterna för sällskapskaniner ses över.

Djurskyddet Sverige är en av remissinstanserna för de nya föreskrifterna, och förslaget kommer att behandlas av styrelsen. Sven Stenson, ordförande, är positiv till initiativet.

– Konsumtionen av kaninkött ökar jättemycket i Sverige, och myndigheterna behöver vara med och se så att det finns riktiga regler. Det även behövs mycket strängare regler runt bland annat pälskaniner, som kräver mycket skötsel. Det måste finnas föreskrifter, annars tar alla den enklaste vägen, säger han.

Foto: Jessica Reeder