Premiär för skonsam griskastrering

Varje år kastreras omkring 1,4 miljoner grisar utan bedövning. Alternativet, att använda ett vaccin, har mött motstånd i Sverige – tills nu. Grisuppfödaren Christer Hylander är först i landet med att använda den nya metoden i vanlig kommersiell uppfödning.

Kastrering av smågrisar sker genom att testiklarna skärs bort, ofta utan bedövning. Metoden är smärtsam och har mött kritik från djurskyddsorganisationer. Riksdagen har dessutom fattat beslut om att förbjuda obedövad kastrering från och med den första januari 2016, men ännu drabbas omkring 1,4 miljoner svenska smågrisar varje år.

En alternativ metod finns, i form av ett vaccin som hindrar grisarna från att bli könsmogna. Effekten blir densamma som med vanlig kastrering, och man undviker den så kallade galtlukten som uppstår och ger en bismak till köttet.

Vaccinet används nu för första gången i vanlig kommersiell uppfödning i Sverige. Christer Hylander är grisuppfödare i Simtuna, som ligger mellan Västerås och Enköping. Igår vaccinerades 150 smågrisar på hans gård, samtidigt som han fick en utbildning i hur vaccinsprutan hanterades.

– Det gick förvånansvärt bra. Jag har varit ute efter att få testa det här ganska länge, främst för grisarnas skull. Men det har inte varit något slakteri som velat ta emot dem. Nu när Lövsta slakteri i Uppsala ville prova det här var det jättebra eftersom jag levererar dit, säger Christer Hylander.

Vaccinet kostar lite mer än vanlig kastrering, men det vägs upp av att det kräver mindre arbetstimmar, menar Christer Hylander. Han hoppas på att kunna fortsätta med vaccinering även i framtiden.

Metoden är väl utvecklad och används redan i flera europeiska länder. Trots detta har den lyst med sin frånvaro i Sverige, tills nu. Johan Beck-Friis, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige och informationschef för Sveriges veterinärförbund, menar att det största hindret idag är slakterierna.

– Det finns bönder som redan är intresserade, men de som sätter stopp idag är slakteribranschen. De menar att det blir ett arbetsmoment till, när de måste hålla reda på hangrisar både utan och med testiklar som måste tas bort, säger Johan Beck-Friis.

Grisnäringen har hittills varit skeptisk till metoden och väntat på att Sverige ska upprepa de tester av vaccinet som redan skett i utlandet. De är nu klara och visar att vaccinet fungerar, menar Johan Beck-Friis.

– De flesta av argumenten mot vaccinationen bygger på okunskap eller rädsla, att man inte har satt sig in i fakta, säger han.

Kastrering, helst med vaccin, är att föredra ur en djurskyddsaspekt, berättar Johan Beck-Friis. I dagens industriella uppfödning är det större risk att hangrisar börjar slåss med varandra om de nått könsmognad än om de är kastrerade.

– Det kan bli rätt otäcka skador. Vaccinationen är absolut det mest djurvänliga alternativet. Dödligheten bland smågrisarna minskar om man inte skär i dem. Det är viktigt att visa att det går att tjäna pengar på den här typen av grisuppfödning också. Det är kostnadsneutralt och ett steg framåt i grisproduktionen, säger han.