Säkrare tider för Malmös fåglar och vildkatter

Malmö kommun skjuter inte längre hemlösa katter. Istället fångas de i fällor, och har chans att få hjälp av kattföreningar. Staden har även slutat skjuta kråkor och skator, något som tidigare skett ”av gammal vana”.

Malmö kommun har i princip helt slutat skjuta fåglar och vildkatter i staden, rapporterar Metro. Mellan åren 2007 till 2009 sköts 267 katter ihjäl av kommunen. De senaste tre åren har bara åtta katter råkat ut för samma öde.

– Vi har ändrat inställning till den här frågan och mycket har att göra med den diskussion som pågått. I dag skjuter vi i princip inga katter utan fångar dem i fällor, säger Arne Mattsson, landskapsarkitekt på gatukontoret i Malmö till Metro.

Maria Kjellsson är ordförande i föreningen Rädda Katten i Malmö. Hon är nöjd över att kommunen ändrat metod.

– Avskjutning är ingen långsiktig lösning på problemet utan skapar bara lidande. Tack vare att man nu ändrat inställning kan vi och andra föreningar ge dessa katter en ny chans, säger hon till Metro.

Även kråkor och skator har skjutits i staden – siffrorna uppgår till tusentals dödade fåglar de senaste åren. Skyddsjakten på fåglarna har skett ”av gammal vana”, menar Arne Mattson. Kommunens ändrade inställning gynnar även dessa djur.

– Vi har gått helt ifrån skyddsjakt på kråkor och skator, det finns ingen anledning att skjuta dem. Många är kritiska till att vi nu slutat med skyddsjakten och menar att skator har en negativ påverkan på småfågelbeståndet. Men idag vet vi att så inte är fallet, säger Arne Mattsson.

Foto: Yvonne Eriksson / Flickr.com