Hundarna på uppgång

Allt fler tycks inse att hunden är människans bästa vän. De senaste åren har antalet hundar i landet ökat och antalet katter har minskat, enligt en SCB-undersökning. Men än så länge är katterna fler.

Än så länge är katterna i majoritet med sina 1 159 000 individer, jämfört med 784 000 på hundsidan. Men det kan ändras i framtiden. Sedan förra gången Statistiska Centralbyrån undersökte landets sällskapsdjur – 2006 – har antalet hundar ökat med 8 % och antalet katter minskat med 8 %.

En tydlig trend i undersökningen är att hundar och katter i barnfamiljer minskar. Sju av tio av landets hundar och katter bor i hushåll utan barn. Jämfört med 2006 är det en femprocentig ökning. Samtidigt har andelen hushåll med barn som har hund minskat med fyra procent, och andelen hushåll med barn som har katt har minskat med tre procent.

Övriga husdjur har sjunkit i popularitet hos hushållen. Värst är det för marsvin, fåglar och råttor/möss – antalet hushåll där dessa finns har minskat med 67, 48 respektive 55 procent. Även hushållen med kanin eller hamster har minskat något.

Undersökningen, som gjordes under hösten 2012, genomfördes på uppdrag av Svenska Kennelklubben, Jordbruksverket, Agria Djurförsäkring och Royal Kanin.

Läs hela undersökningen här.

Foto: Matthew C. Wright