Risk att nya djurskyddslagen blir försenad

26 mars ska ändringarna i djurskyddslagen läggas fram i en proposition. Men mycket tyder nu på att hela eller delar av lagändringen blir uppskjuten. Hur länge är oklart.

I slutet på november 2011 lade regeringens utredare Eva Eriksson fram förslaget på ny djurskyddslag. En rad ändringar föreslogs, bland annat att det ska bli obligatoriskt att märka katter, ett förbud mot sex med djur, förbud mot spödrivning på hästar och tuffare straff för brott mot djur.

En proposition om ändringarna i djurskyddslagen är planerad till den 26 mars. Men det är tveksamt om det blir några föreslagna ändringar alls i den propositionen. Enligt Lisen Sjöling, handläggare på landsbygdsdepartementet, prioriterar man förbudet mot tidelag, tillsammans med vissa försöksdjursfrågor som är kopplade till det nya EU-försöksdjursdirektivet. Hon vill inte nämna exakt vad det handlar om, förutom att det är något som departementet jobbat med tidigare och som inte är del av utredningen av djurskyddslagen.

– De här två frågorna kör vi så att säga i snabbspår. Men även där riskerar det att bli förseningar, så som det ser ut, i den här proppen som vi har diskuterat nu för i vår. Det ser omöjligt ut att hinna till det som är riksdagens stoppdatum, säger Lisen Sjöling.

Hon vill inte spekulera i hur lång förseningen kan komma att bli.

– Vi jobbar för fulla muggar men det har varit frågor där som behöver tittas på och diskuteras. Så fort som möjligt, men när exakt kan jag inte lova i dagsläget.

Det är osäkert när, eller i hur stor utsträckning, resten av förslaget till ny djurskyddslag resulterar i färdiga lagar. Lisen Sjöling vill inte uttala sig om när det kan ske, eller om departementet kommer att följa förslaget till lagtext som finns i utredningen.

– Vad gäller övriga frågor så har vi fortfarande inte heller en spikad tidsplan, utan vi jobbar på kontinuerligt och så fort vi vet ska vi meddela hur den planen ser ut, men vi kan inte ge några sådana löften i dagsläget.

Madeleine van der Veer, pressekreterare för landsbygdsminister Eskil Erlandsson, vill inte säga något om vad propositionen om ändringar i djurskyddslagen kommer att innehålla.

– Det är ingenting som vi kommenterar förrän propositionen läggs, säger hon.

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare på Djurskyddet Sverige, är starkt kritisk till att ändringarna riskerar att bli försenade.

– Att departementet inte klarar att se över det här är ett tecken på att djurskyddsfrågor inte har en hög prioritet hos landsbygdsministern. Varje dag utan en ny lag innebär ett ickebefintligt skydd för hemlösa katter och fortsatt rätt att ha kor uppbundna och att ha elefanter på cirkus, till exempel. Djuren lider idag, säger hon.