Fakta: Artskyddsförordningen

Djurparkernas verksamhet regleras av bland annat Artskyddsförordningen. Förutom krav på god djurhållning och veterinärvård, måste en djurpark uppfylla följande för att få tillstånd:

• Bevarandearbete på minst ett sätt: Antingen forskning som främjar bevarandet av arterna, utbildning som ger relevanta kunskaper om bevarande av arterna, informationsutbyte om arternas bevarande och om det är lämpligt, uppfödning i fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd.

• Utbildning – Djurparken ska främja utbildning av och medvetenhet hos allmänheten om bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhandahålla information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer.

Källa: Artskyddsförordningen