Hallå där- konsumentminister Birgitta Ohlsson

På vilket sätt kan du hjälpa konsumenten att handla varor som producerats med ett gott djurskydd?
-Jag har tagit initiativ till en samordnad oberoende telefon- och webbaserad konsumentupplysningstjänst som ett sätt att öka konsumentmakten generellt. Jag var också pådrivande för en tydlig märkning av päls och skinnprodukter som kom häromåret.

Hur tycker du att EUs nya lag om ursprungsmärkning ska utformas?
– Vi vet att många konsumenter är intresserade av att få information om livsmedlens ursprung, och särskilt viktigt är det för livsmedel som exempelvis kött. Den märkning vi har på nötkött bör vara vägledande också för övrigt kött.

Hur arbetar du i EU för att få igenom det?
– Detta är primärt en fråga som landsbygdsministern ansvarar för, men som konsumentminister är jag förstås också engagerad i frågan.

Tror du att konsumentmakt räcker för att få förändringar hur djuren har det?
– Konsumentmakt räcker inte men är en mycket viktig del. Förutom god märkning och konsumentinformation kan konsument- och djurskyddsorganisationer mobilisera och kanalisera konsumentmakten. Europeiska kampanjer som den om max åtta timmars transporter för djur är mycket bra och den stödjer regeringen.

Vad behövs för att få förändringar?
– Självklart är lagstadgade krav när det gäller djurskydd en nödvändighet. Sverige jobbar aktivt i EU för att höja djurskyddet, vi har i många fall mer långtgående krav än de minimikrav som EU ställer.