Konferens med kontroll i fokus

Hur ska mötet mellan djurskyddsinspektörer och djurägare bli bättre? Det var en av huvudfrågorna på Jordbruksverket djurskyddskonferens igår.

Djurskyddet Sverige var på plats på Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens den 20 november. Temat för dagen var djurskyddskontroller. Föreläsarna kom från många olika håll: Länsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Djurskyddspolisen, Svensk Travsport, Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbruksverket.
Göran Åkerström, chefsveterinär på Svensk Travsport, berättade om hur hans organisation jobbar med att förbättra djurskyddet. Pernilla Markström, gruppchef för Djurskyddspolisen i Stockholm gav en intressant inblick i hur hon och hennes kollegor arbetar och varför så pass få anmälda brott mot djur leder till fällande domar. Lotta Berg från Sveriges lantbruksuniversitet förklarade hur EU:s veterinära kontrollmyndighet, Food and Veterinary Office, arbetar med att förbättra djurskyddet i Europa.

Men mycket handlade om djurskyddskontroller i Sverige, där Jordburksverket, länsstyrelen och LRF gav sin syn i frågan. Och samma fråga återkom gång på gång: Hur ska mötet mellan länsstyrelsernas djurskyddsinspektörer och de kontrollerade djurägarna bli bättre? Till exempel höll Thomas Krook från konsultfirman Indea en entimmesföreläsning om hur samtal mellan människor i laddade situationer ska bli så bra som möjligt.

Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket och konferensens ”ciceron” ställde i den avslutande paneldebatten frågan om man kan komma till en punkt där lantbrukare med djur ser kontrollerna som ett ”inlärningstillfälle”, något man till och med kan se fram emot för att lära sig hur man kan förbättra sitt djurskydd.
– Det beror på hur upplägget ser ut. Om man bara lägger fokus på kontroll och piska eller om man lägger tyngdpunkt på uppföljning, feedback och dialog. Det är en del av den kritik vi har, att den biten behöver utvecklas. Men jag tror att där det fungerar bra, vilket det gör på många ställen, så ser lantbrukaren det som en hjälp att göra rätt och att förbättra sig, sa Annika Bergman från LRF:s riksförbundsstyrelse.
Johan Anti, länsråd på länsstyrelsen i Norrbotten, menade också att en bra dialog mellan de som kontrollerar och de som blir kontrollerade är nödvändig:
– Men jag tror också att man lurar sig själv om man tror att man kan förvandla en kontroll till ett ”möte som kunden väljer”. En fråga kring bemötandet som jag tror är helt avgörande är att det finns transparens, att den som blir kontrollerad verkligen ska uppfatta och förstå det som sker under hela processen.

Text: Pontus Ljunghill