Husdjursrehab studeras i ny forskning

Hur återhämtar sig djur efter operationer? Det och andra rehabiliteringsfrågor ska studeras i ett nytt samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet och Skara djursjukhus. Som en del av projektet startas ett rehabiliteringscentrum för hundar och katter.

Fler sällskapsdjur genomgår avancerade kirurgiska ingrepp, vilket skapar ökat behov av rehabilitering. Ett nytt samarbete startar därför under våren mellan Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och Skara djursjukhus. Samarbetet innebär dels att hundar och katter rehabiliteras samtidigt som det bedrivs studier utifrån dessa erfarenheter, vilket skapar både goda möjligheter för friskare djur och bidrar med kunskap till samhället.

”Rehabilitering av sällskapsdjur är ett område som utvecklas snabbt och kravet på vetenskapligt underlag för de behandlingsmetoder som används är nödvändigt” skriver SLU i ett pressmeddelande.

I och med denna projektsatsning ska så kallade vattentraskare för hund installeras på Skara djursjukhus som ett delprojekt. Vattentraskaren, ett skonsamt rehabiliteringsalternativ, fungerar som ett gå-/löpband i vatten. Det placeras på bottnen av en stor glasbehållare med vatten. Beroende på hur stor belastning hunden behöver i sin rehabilitering kan vattenmängden regleras och i vissa fall kan även lutningen på bandet ändras. Behandlingsmetoden minskar belastning på leder och fungerar som återuppbyggnadsträning efter operation, samt förebygger övervikt trots att medellivslängden på t ex hundar ökar.