Svenska cirkusar brister i djurskyddet

Sveriges cirkusar tar inte tillräcklig hänsyn till djurskyddet. Tre av fyra kontroller visar på brister, enligt en granskning. Knappast förvånande, menar Åsa Hagelstedt från Djurskyddet Sverige.

Djurskyddet brister hos Sveriges cirkusar, enligt en granskning som TV4 gjort. Innan en cirkus får börja sin turné måste djuren inbesiktigas av länsstyrelsens djurskyddskontrollanter. Granskningen visar att nästan alla av de cirkusar som nyligen turnerade i landet har fått anmärkningar. Vid 32 av 43 inbesiktningar så hittade inspektörerna brister i djurskyddet.

Enligt TV4 gäller bristerna allt från bristande journalföring till att elefanter hållits kedjade över natten. Dessutom uppdagades det vid två tillfällen att cirkushästar varit i så dåligt skick att de inte kunnat inbesiktigas.

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige, påpekar att även cirkusdjur ska kunna utföra sina naturliga beteenden – något som krävs av djurskyddslagen. Hon är inte förvånad över att cirkusarna fått såpass många anmärkningar.

– Det är inte konstigt att man inte kan tillfredsställa de behoven av att kuska runt i vagnar och bo i små inhägnader runtom i Sverige.

I utredning om en ny djurskyddslag som regeringen presenterade i slutet på 2011 rekommenderades ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus. Men regeringen har ännu inte agerat i frågan.

Djurens Rätt har sammanställt en lista över länsstyrelsernas anmärkningar på de cirkusar som turnerade i landet under 2013.