Djuren får snart ett eget parti

Snart kan Sverige få ett parti som står på djurens sida. Enligt Jonas Paulsson, en av initiativtagarna till Djurens Parti, är den industriella djurhållningen i fokus. Och att utveckla vår empati till att omfatta alla djur.

Nederländerna har det, Turkiet har det och nu tyder allt på att Sverige snart får det. Ett parti för djuren – om tillräckligt många skriver på en namninsamling för att ta partiet till val i år. Det krävs att man kommer upp i 1500 underskrifter, en siffra som nästan är nådd.

– Vi räknar med att göra det endera dagen, säger säger Jonas Paulsson, en av initiativtagarna till partiet.

Han är kommunpolitiker och sitter just nu i fullmäktige i Täby, och är även en av de drivande bakom opinionsgruppen Köttfri måndag.

Så fort tillräckligt med namnunderskrifter samlats kan partiet bli registrerat. Initiativtagarna hoppas på att kunna bilda partiet formellt inom två månader. Sedan är planen att fördela arbetsuppgifter, bilda opinion och förbereda inför de olika valen, berättar Jonas Paulsson.

Vilken nivå siktar ni på närmast?

– Jag tror att man måste växa organiskt från grunden, så det blir ju kommunval. Det är där som det ligger närmast till hands att tro att vi kommer få politiska uppdrag redan i det här valet. Men vi vill även driva opinionsarbete på riksnivå.

Förebilden för Djurens Parti är nederländska Partie voor de Dieren, ett parti som har platser i det holländska parlamentet sedan några år. Exakt vilka frågor som Djurens Parti kommer att driva är inte bestämt än, men man fokuserar på den industriella djurhållningen. Jonas Paulsson tar upp problemen med djurtransporter och överkonsumtion av animaliska produkter och hur det påverkar folkhälsan och miljön, men även andra djurfrågor som biologisk mångfald, djurparker, avel och vargfrågan.

– Alla de sätt där djur används industriellt och för vår underhållning. De andra politiska partierna står på människans sida, vi vill bilda ett parti som står på djurens sida. Genom att ställa oss på djurens sida kan vi göra någonting viktigt för oss själva.

Vart står ni i frågan djurrätt respektive djurskydd?

– Jag menar att vi behöver utveckla vår empati. Jag tror inte att du skulle kunna skada ett djur – väldigt få människor skulle själva kunna begå en sån handling. Men storskaligt gör industrin det här åt oss. Jag tror att vi behöver utveckla vår empati till att omfatta alla djur, och att djur har rätt att finnas för sin egen skull. Jag personligen har en vision om ett vegetariskt samhälle, säger Jonas Paulsson.