Medborgarnas megafoner

Det ideella engagemanget i samhället är lika stort idag som för tjugo år sedan. Tidningen Djurskyddet tog ett snack med Torbjörn Einarsson som forskar om föreningarnas roll i samhället.

Torbjörn Einarsson är ekonomie doktor i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han har under tio års tid forskat kring civilsamhällets betydelse och utveckling. Med civilsamhälle menas både de ideella föreningarna och annat arbete som görs ideellt av människor.

Vilken roll fyller de ideella föreningarna i samhället?

– De fyller olika roller. Dels finns de som bedriver verksamhet till exempel idrottsföreningarna och de som är röstbärande, som driver opinion i samhället. De olika ideella föreningarna arbetar på olika sätt och fyller på så vis olika roller. Det finns de ideella föreningar som närmar sig företagen i hur man arbetar, man driver till exempel på för olika märkningar. Och så finns det mer extrema organisationer som slår företagen i huvudet. Man har olika roller men det blir en form av samverkan. När de extrema organisationerna gör det jobbigt för företagen så blir de mer intresserade av att samarbeta med de mer rumsrena organisationerna. Ett exempel är smygfilmningarna av svenska grisstallar.

Har de ideella föreningarnas roll förändrats på senare tid?

– Det är en allt större andel av föreningarna som utför service i samhället, till exempel vård av missbrukare eller arbete med hemlösa eller före detta kriminella. Ett annat nytt exempel är Missing People. Men detta har inte inneburit att de röstbärande ideella föreningarna har minskat. Nykterhetsrörelsen är ett exempel på det: För 20 år sedan arbetade nykterhetsrörelsen mest med att påverka i politiken. Idag arbetar de med kamratsstödjare och närvaro på fängelser. Historiskt sett har ideella föreningar gått före stat och kommun i samhället. Många gånger har staten sedan tagit över ansvaret. Exempel på det är äldreomsorg, barnomsorg, skola och fattigvård. En viktig uppgift för de ideella föreningarna är just att identifiera behov och hitta lösningar.

Vilka utmaningar har ideella föreningar idag?

– Medielandskapet har förändrats och man måste försöka nå ut på nya sätt till exempel genom sociala medier. Men jag håller inte med om att det skulle ha blivit svårare att nå ut. Snarare tvärtom. Men det är inte lätt att vara den som syns mest.

Har människors engagemang förändrats?

– En befolkningsstudie över de senaste 20 åren visar att det inte är någon skillnad på hur många människor som engagerar sig. Det är fortfarande cirka femtio procent av den vuxna befolkningen som är aktiva. Det finns en uppfattning idag att det skulle vara svårare att få tag i ideell arbetskraft idag. Men det finns inga vetenskapliga belägg för det. De ideella föreningarna och det ideella engagemanget backar inte i dagens samhälle, det kan man säga med säkerhet. Samtidigt vill jag trycka på att man inte ska ta trender för givna. Om man till exempel upplever att det är svårt att rekrytera personer till längre uppdrag så tycker jag att det är bättre att försöka hitta vägar för att vända trenden än att lägga sig platt och anpassa sig efter den.

Hur engagerar sig människor?

– Det är en svår fråga och att det förstås skiljer sig mellan olika personer. Organisationernas egna uppfattningar är att folk helst inte tar längre uppdrag. Jag tror att det kanske kan bero på var i landet man bor. Kanske vill man ta kortare uppdrag om man bor i storstäder där det finns mer som pockar på uppmärksamheten men det är bara spekulationer.

Vad får folk att engagera sig?

– Först och främst är det intresset för en specifik fråga, det som är organisationens syfte. Det är i allmänhet därför man går med. När man väl kommit in är det i många fall den sociala biten som gör att människor stannar kvar över längre tid.

Vem engagerar sig ideellt?

– Något förenklat kan man säga att det är medelålders män med utbildning och inkomst över genomsnittet som är mest aktiva bland annat för att även styrelsearbetet räknas in. Viktigt att poängtera är dock att man också finner gruppen ungdomar i åldern 16-18 år bland de mest aktiva.

Vilken betydelse har ideella föreningar i samhället?

– Stor, det är bland de ideella föreningarna som en stor del av idéutvecklingen sker. Organisationer debatterar sina frågor och politiker tar upp dessa. Utan föreningarna hade det varit mycket svårare att nå fram med sina åsikter. Organisationer blir en megafon för medborgaren.