Riksdagen beslutade om djursexförbud och 3r-center

Igår gick det till beslut. Då klubbade riksdagen igenom två efterlängtade lagändringar för djuren – förbud mot tidelag, sex med djur, och skapandet av ett kunskapscenter som ska arbeta för alternativ till djurförsök.

Men bilden blir mer komplicerad om man skrapar på ytan. Förbudet mot tidelag – som ska kunna ge upp till två års fängelse – har fått kritik för att vara populistiskt, då det är ytterst oklart hur utbrett fenomenet är, samtidigt som de allra flesta fall av tidelag redan täcks av djurplågerilagstiftningen. Sedan 70-talet har bara strax över 200 fall av misstänkta sexuella övergrepp mot djur rapporterats in till polis och veterinär, och det är bara tio av dem som inte har täckts in av existerande lagstiftning, skriver Aftonbladet.

Dessutom gäller förbudet bara för djur som omfattas av djurskyddslagen, det vill säga hålls av människan – vilda djur är det fortfarande tillåtet att ha sexuellt umgänge med, så länge det inte räknas som djurplågeri. En motion från SD om att omfatta även vilda djur genom att placera förbudet i brottsbalken – detta rekommenderades även av Lagrådet – avslogs. Sverigedemokraterna ville även kriminalisera främjande av tidelag som till exempel att ”förmedla olaglig kontakt mellan människa och djur” och att upprätthålla lokaler för aktiviteten.

Förbudet mot tidelag träder i kraft den första april i år. 70 år tidigare, 1944, blev det tillåtet samtidigt som homosexualitet avkriminaliserades – dessa två hade tidigare sorterats under samma paragraf.

Gårdagens riksdagsbeslut gällde även ett så kallat 3R-center, ett kunskapscenter för alternativ till djurförsök. 3R kommer från engelskans reduce, refine och replace – minska, förfina och ersätta – och syftar på strategierna för hur djurförsök ska fasas ut. Det ska inrättas under Jordbruksverket. Men trots att centret beräknas kosta 10 miljoner per år så har inga extra pengar satts in – det ska täckas av Jordbruksverkets budget, vilket innebär att andra verksamheter prioriteras ned. Karin Gabrielson Morton, sakkunnig på organisationen Forska Utan Djurförsök, är kritisk till att pengar inte skjutits till.

– Det är ett jätteproblem att finansieringen inte är löst, eftersom vi riskerar att få en illa fungerande budgetlösning med ett 3R-center utan handlingskraft. Här måste politikerna tänka om, säger hon.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet hade lagt motioner om att skjuta till extra finansiering till 3R-centret, men båda motionerna avslogs.

Forska Utan Djurförsök har länge kämpat för ett 3R-center, och Karin Gabrielson Morton hoppas på att ett center, med resurser, kan få igång det politiska arbetet för alternativ till djurförsök på allvar.

– Första stegen är att få igång ett informationsutbyte och ökat samarbete, förändra attityder och slå hål på myter, öka utbildningen och prioritera forskningsinsatser. Det är ett strategiskt arbete som är omöjligt att få till utan ett samordnande organ, säger hon.