Djurskyddslagen skjuts på oklar framtid

Propositionen om ny djurskyddslag skulle kommit igår, men skjuts på framtiden. Regeringen vill inte uttala sig om när den kommer. Oacceptabelt, menar Djurskyddet.

I slutet på 2011 blev utredningen om en ny djurskyddslag klar, men vägen till färdig lag har varit lång. Några mindre ändringar, där förbudet mot tidelag ingick, genomfördes under februari. Igår skulle regeringen presenterat sin proposition om övriga ändringar i djurskyddslagen. Men ingen proposition kom.

– Vi har för avsikt att återkomma med hur vi ska gå vidare med utredningen, säger Madeleine van der Veer, pressekreterare för landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Hon vill inte säga något om hur länge det kan dröja eller vad som kommer att ingå i propositionen.

Klart är att det inte blir någon ny djurskyddslag innan valet i september – i tisdags, den 18 mars, var sista datumet för att lägga fram propositioner som skulle behandlas innan sommaren.

– Det är ett totalt misslyckande. De har flera gånger sagt att det varit på gång. Sedan har de bara skjutit fram det. Nu var sista chansen för att det skulle kunna beslutas före valet. Vi är verkligen oerhört besvikna, säger Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för organisationen Djurskyddet Sverige.

Johan Beck-Friis, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige, deltog som representant för Djurskyddet i en expertkommitté kopplad till utredningen om ny djurskyddslag. Han är starkt kritisk till regeringens agerande.

– Det är olyckligt att regeringen inte prioriterar ett starkare djurskydd, trots Eskil Erlandssons mantra om att djur ska ha det bra. Vi föreslog flera insatser för att minska antalet hemlösa katter, bland annat obligatorisk ID-märkning, förbud att överge djur och en 16-årsgräns för att äga djur. Vi föreslog förbud mot att ha elefanter och sjölejon på cirkus samt förbud mot att hålla djur uppbundna längre perioder. Utredningen förtydligar dessutom begreppet naturligt beteende och kräver att djur ska hållas så att uppkomsten av beteendestörningar förebyggs. Alla dessa förslag är viktiga för att förbättra djurskyddet, säger Johan Beck-Friis.