Djurskyddet stöder köttproducenter i pilotprojekt

Djurskyddets logga på schysst producerat kött. Det kan bli verklighet i och med ett nytt samarbete mellan Djurskyddet och föreningen Naturbeteskött. Om projektet fungerar bra kan det utökas till andra köttproducenter som ställer höga egna krav på djurskydd.

”Naturbetesmark” är mark som utnyttjas som betesmark, men aldrig odlats, plöjts eller skördats. Djurskyddet Sverige ingår nu ett samarbete med den ideella föreningen Naturbeteskött som verkar för att öka försäljningen av kött från djur som betat på naturbetesmark. Föreningen finns över hela landet och djuren går på bete längre tid än den svenska lagen kräver – minst halva betesperioden. Hänsyn till både djurskydd och klimat är viktiga ledord i produktionen.

Samarbetet är det första i sitt slag för Djurskyddet Sverige, och ett slags pilotprojekt, berättar Katarina Lingehag-Ekholm, styrelseledamot med ansvar för lantbruksdjursfrågor. Fler köttproducenter med höga egna djurskyddskrav kan komma på tal för samarbete i framtiden.

– Tanken är att man ska gå vidare, och kunna vidga det, säger hon.

Ser du någon risk med att Djurskyddet går in och stödjer enskilda producenter på detta sätt?

– Det finns naturligtvis alltid den här risken att någon av de här gårdarna och ägarna inte sköter sina djur, men den risken finns ju också med katt- och djurhem, säger Katarina Lingehag-Ekholm.

Föreningen Naturbeteskött kommer att få använda Djurskyddets logga i sin försäljning och marknadsföring, till exempel på förpackningar och på sin hemsida. Johan Beck-Friis, styrelseledamot i Djurskyddet Sverige, är glad över att Djurskyddet kan stödja föreningen.

– Det är mycket glädjande att Djurskyddet Sverige kan stödja en djurhållning som så tydligt främjar djurens välbefinnande som naturbeteskött gör. Genom vår märkning kan konsumenten skilja det kontrollerade och djurvänligt framtagna naturbetesköttet från andra okontrollerade produkter som använder liknande namn, säger han.

Även föreningen Naturbeteskött är glada över samarbetet.

– Lantbrukarna som arbetar med den här typen av köttuppfödning gör en stor insats för djur och natur och vi är därför mycket glada och hedrade över att ha fått det här erkännandet från Djurskyddet Sverige, säger Anna Jamieson, verksamhetsledare i föreningen.