Djurskyddet startar ungdomsförbund

Djurskyddet ska ha ett eget ungdomsförbund, beslutades det på årets förbundsstämma på Quality Park Hotel i Södertälje. Dessutom uppdaterades stadgarna, och förbundet ska bland annat verka för att verka för att förkorta älgjakten.

Ungdomsförbundet, som kommer att heta Djurskyddet Ungdom, är tänkt att locka fler unga medlemmar till Djurskyddet. Dessutom ska det fungera som en naturlig fortsättning efter REDE-klubben, där de minsta barnen är med, och öka möjligheten för förbundet att söka bidrag. Till att börja med ska Djurskyddet Ungdom ha samma styrelse som det ordinarie Djurskyddet, men på sikt är det tänkt att de ska få en egen styrelse.

Styrelsen presenterade en djurskyddspolicy om förbundets ståndpunkter i olika frågor, något som uppskattades av flera föreningar.

Ett antal motioner från lokalföreningarna och styrelsen gick upp till omröstning. Djurskyddet Eskilstuna föreslog att verka för att ändra på hittegodslagen – upphittade katter och hundar räknas idag som ”hittegods”, och ska förvaras i tre månader medan man letar efter ägaren. Det finns ett undantag för hundar, så att tidsgränsen bara blir tio dagar. För katter gäller fortfarande tre månader, men då det är orimligt så ser det lite olika ut praktiken i olika län. Stämman beslutade att Djurskyddet i nuläget ska verka för att samma undantag – 10 dagar – ska gälla även här.

Stämman biföll också bland annat en motion från Djurskyddet Ådalen, som ville verka för att begränsa älgjakten. Som det är nu pågår älgjakten fram till sista februari i vissa län, med uppehåll för när älgarna går i brunst. Det betyder att flera dräktiga älgkor skjuts på vårkanten. Det beslutades att Djurskyddet ska verka för att älgjakt ej får ske efter sista oktober.

För Sari Rinta från Djurskyddet Köping var det första gången hon deltog i Djurskyddets stämma. Hon är nöjd med alla beslut som fattades.

– Jag tyckte det var väldigt intressant och väldigt bra stämma. Jag tyckte det var bra förslag som kom, säger hon.