Danska äggbönder slutar näbbtrimma

Nu kan de danska värphönsen snart glädja sig åt att slippa få näbbarna avklippna. Metoden, som kallas näbbtrimning, har länge använts på andra sidan Öresund med motivationen att det minskar kannibalismen och fjäderplockningen bland hönsen. Men vid halvårsskiftet blir det stopp för trimningen.

Det är äggbranschen själva som tagit beslutet. För Danmarks ekologiska äggproducenter har det sedan tidigare varit förbjudet. Buräggsproducenterna skrev på ett avtal om förbud förra året. Producenter med frigående besättningar var sist att övertygas, men är nu med på förbudet.

För att komma tillrätta med hönornas kannibalism och fjäderplockning ska de danska äggproducenterna istället satsa på bättre skötsel av stallarna, utbildning till uppfödarna och ett bättre avelsmaterial.

– Man kan inte upphöra med näbbtrimning utan att göra ett grundligt förarbete. Därför har vi i flera år arbetet målmedvetet för att bli klokare på varför hönorna biter varandra och nu känner vi oss redo, säger Jørgen Nyberg Larsen, sektorchef för Danske Æg, i ett pressmeddelande.

Sven Stenson, vice ordförande på Djurskyddet Sverige, är nöjd med beslutet från den danska äggbranschen.

– Vi tycker det är bra att det blir slut på det, så att djuren kan utföra åtminstone en del av sina naturliga behov. De blir hämmade när man klipper näbben på dem. Nu har de lättare att picka och så vidare, vilket de gör en stor del av dygnets timmar, säger han.