Länsstyrelsen stänger ned landets sista chinchillafarm

De brister som hittades vid en inspektion var så allvarliga att länsstyrelsen beslutade om förbud. Därmed tvingas landets sista chinchillafarm snart att stänga.

Sveriges enda uppfödning av chinchilla görs på en gård utanför Enköping. Efter att ny lagstiftning för hur chinchillor får hållas trätt i kraft gjorde länsstyrelsen en oanmäld inspektion. Brister hittades kring bland annat chinchillornas utrymme, och länsstyrelsen bedömde att bristerna var så allvarliga att de beslutade att förbjuda uppfödaren att fortsätta med verksamheten.

Uppfödaren, som föder upp chinchillor både för päls och för att sälja som sällskapsdjur, har bedrivit sin verksamhet i 50 år. Idag hålls 113 vuxna chinchillor på anläggningen. Länsstyrelsens förbud börjar gälla om en månad, om inget överklagande kommer in, skriver Djurens Rätt.